Om Liv Aagaard


Hjem | Om gestaltterapi | Hvem går i gestaltterapi | Coaching | Litt om meg | Kontakt

Jeg har siden 2002 hatt min egen praksis som
gestaltterapeut og coach.
Har i tillegg lang erfaring i arbeid med mennesker med ulike behov, både som leder, veileder, kursholder og pedagog.
Jeg har sittet som tillitsvalgt i Faglig Etisk Råd for gestaltterapeuter (FER), i styret i Norsk Gestaltterapeutforening(NGF)
og styret for Norsk Forbund for Psykoterapi(NFP)

Min utdanning:
Coachutdanning fra The Coaches Training Institute
4-årig gestaltterapeututdanning fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI)
2-årig etterutdanning i gestaltterapi fra NGI
Etterutdanning i behandling av sjokk og traumer ved KaMa Klinikken i Bærum, "Sporene i kroppen etter sjokk traumer" bl.a. basert på Somatic Experience Psychotherapy
Utdanning i kroppsorientert psykoterapi fra Center of Somatic Studies i New York

Jeg er også utdannet førskolelærer, med videreutdanning i spesialpedagogikk og drama- og teaterkommunikasjon.
I møte med mine klienter vil jeg selvsagt også alltid ha med meg mine egne erfaringer fra et innholdsrikt liv med gleder, utfordringer og god kjennskap til at livet ikke alltid leker.
Mitt ønske for deg er at du gjennom vårt samarbeid skal oppnå
- styrket tro på deg selv
- en sterkere opplevelse av hvem du er, hvordan du påvirker og påvirkes
- anerkjennelse av dine egne ressurser og begrensninger
og dermed vil kunne se nye løsninger og perspektiver på tilværelsen!