Om gestaltterapi


Hjem | Om gestaltterapi | Hvem går i gestaltterapi | Coaching | Litt om meg | Kontakt


  • Gestaltterapi er en retning innenfor humanistisk psykologi.

  • Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med “en meningsfull helhet”.

  • Gestaltterapien er opptatt av hele mennesket- tanker, kropp og følelser.

  • Gestaltterapien benytter seg av samtale, men også av ulike kreative metoder som kan bidra til å erkjenne og bevisstgjøre deg på egne følelser, reaksjoner og handlinger.

  • Hovedmålet er at du ved å bli bedre kjent med deg selv- også kan anerkjenne deg selv som den du er og være i stand til å navigere på en måte som er hensiktsmessig for deg.

  • Grunnprinsippet i gestaltterapien er at vi mennesker er både like og ulike, en erkjennelse av vi alle gjør så godt vi kan ut fra de betingelser vi er gitt.

For mer informasjon om gestaltterapi:
www.ngfo.no og www.gestalt.no

Beisser: “Forandring oppstår når vi blir den vi er, ikke når vi forsøker å bli det vi ikke er”